محمدامین شیری

آموزش، طراحی و ساخت طلا

مخراج کاری یا جواهر نگاری یا نگین کاری یعنی قرار دادن قطعه سنگی در داخل فلز و این کار چسباندن سنگ نیست بلکه نوعی از سوارکاری سنگها میباشد.