محمدامین شیری

آموزش، طراحی و ساخت طلا

خواص سنگ گارنت(حجر سیلان) Garnet:
• تعادل و تنظیم چاکرای اول و چاکرای چهارم
• سنگ ماه تولد فروردین ، تیر ، شهریور ، دی