محمدامین شیری

آموزش، طراحی و ساخت طلا

امروزه طراحی کامپیوتری طلا و جواهر به یکی از ضرورت های مهم در بازار کار طلا و جواهر تبدیل شده است. به همین دلیل اقدام به برگزاری دوره های آموزش طراحی جواهر با کامپیوتر کرده ایم.