محمدامین شیری

آموزش، طراحی و ساخت طلا

مخراج کاری یا جواهر نگاری یا نگین کاری یعنی قرار دادن قطعه سنگی در داخل فلز و این کار چسباندن سنگ نیست بلکه نوعی از سوارکاری سنگها میباشد.

امروزه طراحی کامپیوتری طلا و جواهر به یکی از ضرورت های مهم در بازار کار طلا و جواهر تبدیل شده است. به همین دلیل اقدام به برگزاری دوره های آموزش طراحی جواهر با کامپیوتر کرده ایم.

خواص سنگ گارنت(حجر سیلان) Garnet:
• تعادل و تنظیم چاکرای اول و چاکرای چهارم
• سنگ ماه تولد فروردین ، تیر ، شهریور ، دی